Ưu đãi dành cho Thành Viên Mazano

CHẾ ĐỘ GIỚI THIỆU KHÁCH MỚI DÀNH CHO THẺ VIP MAZANO

 

1. Đối tượng: Khách hàng có thẻ VIP của Mazano

2. Phạm vi áp dụng: Hệ thống cửa hàng của Mazano trên toàn quốc

3. Chế độ cho khách hàng là thành viên của Mazano:

- 5 người mới giới thiệu tới mua hàng ưu đãi thêm 10%

- 10 người mới giới thiệu tới mua hàng ưu đãi thêm 15%

- 15 người mới giới thiệu tới mua hàng ưu đãi thêm 20%

- 20 người mới giới thiệu tới mua hàng ưu đãi thêm 25%

- 30 người mới giới thiệu tới mua hàng ưu đãi thêm 30%

4. Chế độ đối với người được giới thiệu: Được giảm giá ngay 10% trong lần mua hàng đầu tiên tại Mazano

5. Lưu ý:

- Khách hàng được giới thiệu cần phải khai báo đấy đủ thông tin họ tên, số điện thoại và mã số thẻ Thành viên của người giới thiệu  để nhân viên kiểm tra. Nếu thông tin đầy đủ và chính xác thì nhân viên mới tiến hành giảm giá 10% cho khách hàng mới này trong lần mua đầu tiên và tính 1 lượt giới thiệu cho người giới thiệu.

Chế độ này chỉ có hiệu lực trong thời gian thẻ VIP của khách hàng có hiệu lực.

 

Quý khách cần sự trợ giúp, vui lòng liên hệ hotline: 01236000642