ảnh Giảm giá 50%++
Váy họa tiết sơ miVáy họa tiết sơ mi

Váy họa tiết sơ mi

954,000đ / 1,590,000đ

đầm suông A lé cổđầm suông A lé cổ

đầm suông A lé cổ

1,110,000đ / 1,850,000đ

Váy họa tiết suông cổ VVáy họa tiết suông cổ V

Váy họa tiết suông cổ V

1,110,000đ / 1,850,000đ

Chân váy xếp lyChân váy xếp ly

Chân váy xếp ly

1,015,000đ / 1,450,000đ

Váy đen thêu hoa cổVáy đen thêu hoa cổ

Váy đen thêu hoa cổ

462,500đ / 1,850,000đ

Váy nền trắng suông tay lỡVáy nền trắng suông tay lỡ

Váy nền trắng suông tay lỡ

954,000đ / 1,590,000đ

Váy đen cổ tim thêu hoa sườnVáy đen cổ tim thêu hoa sườn

Váy đen cổ tim thêu hoa sườn

1,295,000đ / 1,850,000đ

Váy ren đen thêu hoaVáy ren đen thêu hoa

Váy ren đen thêu hoa

700,000đ / 1,750,000đ

Váy ghi thêu đính đáVáy ghi thêu đính đá

Váy ghi thêu đính đá

596,000đ / 1,490,000đ

Váy đen xòe phối họa tiếtVáy đen xòe phối họa tiết

Váy đen xòe phối họa tiết

1,505,000đ / 2,150,000đ

Váy đen cổ tim phối hoaVáy đen cổ tim phối hoa

Váy đen cổ tim phối hoa

636,000đ / 1,590,000đ

Váy hoa phối giả sơ miVáy hoa phối giả sơ mi

Váy hoa phối giả sơ mi

537,500đ / 2,150,000đ

Váy xanh phối ren thêu hoaVáy xanh phối ren thêu hoa

Váy xanh phối ren thêu hoa

875,000đ / 1,750,000đ

Váy hoa phối renVáy hoa phối ren

Váy hoa phối ren

647,500đ / 1,850,000đ

Váy xanh thêu cổ cách điệuVáy xanh thêu cổ cách điệu

Váy xanh thêu cổ cách điệu

975,000đ / 1,850,000đ

Váy đen thêu hoa cách điệuVáy đen thêu hoa cách điệu

Váy đen thêu hoa cách điệu

1,110,000đ / 1,850,000đ

Váy đen phối họa tiếtVáy đen phối họa tiết

Váy đen phối họa tiết

845,000đ / 1,690,000đ

Váy hoa suông vai chờmVáy hoa suông vai chờm

Váy hoa suông vai chờm

1,295,000đ / 1,850,000đ

Váy đen phối ren đính đáVáy đen phối ren đính đá

Váy đen phối ren đính đá

555,000đ / 1,850,000đ

Váy đen giả sơ mi thêu hoaVáy đen giả sơ mi thêu hoa

Váy đen giả sơ mi thêu hoa

740,000đ / 1,850,000đ

Váy xanh ôm thêu hoa sườnVáy xanh ôm thêu hoa sườn

Váy xanh ôm thêu hoa sườn

537,500đ / 2,150,000đ

Váy ghi cổ tròn thêu hoaVáy ghi cổ tròn thêu hoa

Váy ghi cổ tròn thêu hoa

372,500đ / 1,490,000đ

Váy đen phối thắt nơVáy đen phối thắt nơ

Váy đen phối thắt nơ

825,000đ / 1,650,000đ

Váy thêu hoa phối dập nhănVáy thêu hoa phối dập nhăn

Váy thêu hoa phối dập nhăn

740,000đ / 1,850,000đ

Váy đen đuôi cá thêu hoaVáy đen đuôi cá thêu hoa

Váy đen đuôi cá thêu hoa

487,500đ / 1,950,000đ

Váy xanh thắt đai cách điệuVáy xanh thắt đai cách điệu

Váy xanh thắt đai cách điệu

1,170,000đ / 1,950,000đ

Váy xanh phối ren thêu hoaVáy xanh phối ren thêu hoa

Váy xanh phối ren thêu hoa

472,500đ / 1,890,000đ

Váy hoa phủ cách điệuVáy hoa phủ cách điệu

Váy hoa phủ cách điệu

875,000đ / 1,750,000đ

Váy đen thêu hoa cổVáy đen thêu hoa cổ

Váy đen thêu hoa cổ

487,500đ / 1,950,000đ

Váy hoa phối dập nhănVáy hoa phối dập nhăn

Váy hoa phối dập nhăn

975,000đ / 1,950,000đ

Váy xanh suông phối renVáy xanh suông phối ren

Váy xanh suông phối ren

975,000đ / 1,950,000đ

Váy xanh phủ hoa croptopVáy xanh phủ hoa croptop

Váy xanh phủ hoa croptop

900,000đ / 2,250,000đ

Váy đen xòe đính đáVáy đen xòe đính đá

Váy đen xòe đính đá

487,500đ / 1,950,000đ

Váy xanh thêu hoa cổVáy xanh thêu hoa cổ

Váy xanh thêu hoa cổ

437,500đ / 1,750,000đ

Váy họa tiết bùng eoVáy họa tiết bùng eo

Váy họa tiết bùng eo

462,500đ / 1,850,000đ

Váy ren xanh thêu hoaVáy ren xanh thêu hoa

Váy ren xanh thêu hoa

512,500đ / 2,050,000đ

Váy xanh hoa thêu cổ bẻVáy xanh hoa thêu cổ bẻ

Váy xanh hoa thêu cổ bẻ

975,000đ / 1,950,000đ

Váy đen vai chờm thêu hoaVáy đen vai chờm thêu hoa

Váy đen vai chờm thêu hoa

444,500đ / 1,790,000đ

Váy đen hoa cổ lọVáy đen hoa cổ lọ

Váy đen hoa cổ lọ

627,000đ / 2,090,000đ

Váy đen giả sơ mi đính đáVáy đen giả sơ mi đính đá

Váy đen giả sơ mi đính đá

752,500đ / 2,150,000đ

Váy hoa xòe sát tayVáy hoa xòe sát tay

Váy hoa xòe sát tay

1,673,000đ / 2,390,000đ

Váy xanh ren xòeVáy xanh ren xòe

Váy xanh ren xòe

1,075,000đ / 2,150,000đ

Váy đen xòe thêu hoaVáy đen xòe thêu hoa

Váy đen xòe thêu hoa

780,000đ / 1,950,000đ

Váy xanh xòe đính đáVáy xanh xòe đính đá

Váy xanh xòe đính đá

975,000đ / 1,950,000đ

Váy suông đen thêuVáy suông đen thêu

Váy suông đen thêu

875,000đ / 1,750,000đ