ảnh Giảm giá 50%++
Váy đen thêu họa tiếtVáy đen thêu họa tiết

Váy đen thêu họa tiết

990,000đ / 1,650,000đ

Váy xòe họa tiếtVáy xòe họa tiết

Váy xòe họa tiết

1,134,000đ / 1,890,000đ

Đầm Suông bomĐầm Suông bom

Đầm Suông bom

954,000đ / 1,590,000đ

Váy họa tiết sơ mi dáng xòeVáy họa tiết sơ mi dáng xòe

Váy họa tiết sơ mi dáng xòe

1,014,000đ / 1,690,000đ

Váy hè cổ vest họa tiếtVáy hè cổ vest họa tiết

Váy hè cổ vest họa tiết

954,000đ / 1,590,000đ

Váy xanh thêu họa tiếtVáy xanh thêu họa tiết

Váy xanh thêu họa tiết

1,134,000đ / 1,890,000đ

Váy xòe nền đen họa tiếtVáy xòe nền đen họa tiết

Váy xòe nền đen họa tiết

1,110,000đ / 1,850,000đ

Áo sơ đen họa tiếtÁo sơ đen họa tiết

Áo sơ đen họa tiết

594,000đ / 990,000đ

Đầm chân nơm cổ v chéoĐầm chân nơm cổ v chéo

Đầm chân nơm cổ v chéo

1,134,000đ / 1,890,000đ

Đầm hoa sơ mi thắt eoĐầm hoa sơ mi thắt eo

Đầm hoa sơ mi thắt eo

1,014,000đ / 1,690,000đ

Đầm suong ít thêu hoaĐầm suong ít thêu hoa

Đầm suong ít thêu hoa

1,110,000đ / 1,850,000đ

Váy hèVáy hè

Váy hè

1,170,000đ / 1,950,000đ

Đầm sơ mi cổ 2 ve pha vảiĐầm sơ mi cổ 2 ve pha vải

Đầm sơ mi cổ 2 ve pha vải

845,000đ / 1,690,000đ

Váy suông họa tiết cổ timVáy suông họa tiết cổ tim

Váy suông họa tiết cổ tim

925,000đ / 1,850,000đ

Váy xòe họa tiết cổ điểnVáy xòe họa tiết cổ điển

Váy xòe họa tiết cổ điển

1,110,000đ / 1,850,000đ

Váy họa tiết sơ miVáy họa tiết sơ mi

Váy họa tiết sơ mi

954,000đ / 1,590,000đ

đầm suông A lé cổđầm suông A lé cổ

đầm suông A lé cổ

1,110,000đ / 1,850,000đ

Váy họa tiết suông cổ VVáy họa tiết suông cổ V

Váy họa tiết suông cổ V

1,110,000đ / 1,850,000đ

Chân váy xếp lyChân váy xếp ly

Chân váy xếp ly

1,015,000đ / 1,450,000đ

Váy đen thêu hoa cổVáy đen thêu hoa cổ

Váy đen thêu hoa cổ

462,500đ / 1,850,000đ

Váy nền trắng suông tay lỡVáy nền trắng suông tay lỡ

Váy nền trắng suông tay lỡ

954,000đ / 1,590,000đ

Váy đen cổ tim thêu hoa sườnVáy đen cổ tim thêu hoa sườn

Váy đen cổ tim thêu hoa sườn

1,295,000đ / 1,850,000đ

Váy ren đen thêu hoaVáy ren đen thêu hoa

Váy ren đen thêu hoa

700,000đ / 1,750,000đ

Váy ghi thêu đính đáVáy ghi thêu đính đá

Váy ghi thêu đính đá

596,000đ / 1,490,000đ

Váy đen xòe phối họa tiếtVáy đen xòe phối họa tiết

Váy đen xòe phối họa tiết

1,505,000đ / 2,150,000đ

Váy đen cổ tim phối hoaVáy đen cổ tim phối hoa

Váy đen cổ tim phối hoa

636,000đ / 1,590,000đ

Váy hoa phối giả sơ miVáy hoa phối giả sơ mi

Váy hoa phối giả sơ mi

537,500đ / 2,150,000đ

Váy xanh phối ren thêu hoaVáy xanh phối ren thêu hoa

Váy xanh phối ren thêu hoa

875,000đ / 1,750,000đ

Váy hoa phối renVáy hoa phối ren

Váy hoa phối ren

647,500đ / 1,850,000đ

Váy xanh thêu cổ cách điệuVáy xanh thêu cổ cách điệu

Váy xanh thêu cổ cách điệu

555,000đ / 1,850,000đ

Váy đen thêu hoa cách điệuVáy đen thêu hoa cách điệu

Váy đen thêu hoa cách điệu

1,110,000đ / 1,850,000đ

Váy đen phối họa tiếtVáy đen phối họa tiết

Váy đen phối họa tiết

845,000đ / 1,690,000đ

Váy hoa suông vai chờmVáy hoa suông vai chờm

Váy hoa suông vai chờm

1,295,000đ / 1,850,000đ

Váy đen phối ren đính đáVáy đen phối ren đính đá

Váy đen phối ren đính đá

555,000đ / 1,850,000đ

Váy đen giả sơ mi thêu hoaVáy đen giả sơ mi thêu hoa

Váy đen giả sơ mi thêu hoa

740,000đ / 1,850,000đ

Váy xanh ôm thêu hoa sườnVáy xanh ôm thêu hoa sườn

Váy xanh ôm thêu hoa sườn

537,500đ / 2,150,000đ

Váy ghi cổ tròn thêu hoaVáy ghi cổ tròn thêu hoa

Váy ghi cổ tròn thêu hoa

372,500đ / 1,490,000đ

Váy đen phối thắt nơVáy đen phối thắt nơ

Váy đen phối thắt nơ

412,500đ / 1,650,000đ

Váy thêu hoa phối dập nhănVáy thêu hoa phối dập nhăn

Váy thêu hoa phối dập nhăn

740,000đ / 1,850,000đ

Váy đen đuôi cá thêu hoaVáy đen đuôi cá thêu hoa

Váy đen đuôi cá thêu hoa

487,500đ / 1,950,000đ