ảnh BST Xuân Hè 2018
Váy đen giả sơ mi thêu hoaVáy đen giả sơ mi thêu hoa

Váy đen giả sơ mi thêu hoa

925,000đ / 1,850,000đ

Váy hoa sát tay thắt đaiVáy hoa sát tay thắt đai

Váy hoa sát tay thắt đai

1,295,000đ / 1,850,000đ

Váy xanh ôm thêu hoa sườnVáy xanh ôm thêu hoa sườn

Váy xanh ôm thêu hoa sườn

537,500đ / 2,150,000đ

Váy ghi cổ tròn thêu hoaVáy ghi cổ tròn thêu hoa

Váy ghi cổ tròn thêu hoa

596,000đ / 1,490,000đ

Váy đen phối thắt nơVáy đen phối thắt nơ

Váy đen phối thắt nơ

660,000đ / 1,650,000đ

Váy thêu hoa phối dập nhănVáy thêu hoa phối dập nhăn

Váy thêu hoa phối dập nhăn

740,000đ / 1,850,000đ

Váy đen đuôi cá thêu hoaVáy đen đuôi cá thêu hoa

Váy đen đuôi cá thêu hoa

780,000đ / 1,950,000đ

Váy họa tiết phối dập nhănVáy họa tiết phối dập nhăn

Váy họa tiết phối dập nhăn

1,295,000đ / 1,850,000đ

Váy xanh thắt đai cách điệuVáy xanh thắt đai cách điệu

Váy xanh thắt đai cách điệu

1,170,000đ / 1,950,000đ

Váy hoa phối đuôi cáVáy hoa phối đuôi cá

Váy hoa phối đuôi cá

1,295,000đ / 1,850,000đ

Váy xanh phối ren thêu hoaVáy xanh phối ren thêu hoa

Váy xanh phối ren thêu hoa

472,500đ / 1,890,000đ

Váy hoa phủ cách điệuVáy hoa phủ cách điệu

Váy hoa phủ cách điệu

875,000đ / 1,750,000đ

Váy xanh suông thêu hoaVáy xanh suông thêu hoa

Váy xanh suông thêu hoa

1,155,000đ / 1,650,000đ

Váy xanh xếp ly cổ thêu hoaVáy xanh xếp ly cổ thêu hoa

Váy xanh xếp ly cổ thêu hoa

1,183,000đ / 1,690,000đ

Váy hoa xanh cổ VVáy hoa xanh cổ V

Váy hoa xanh cổ V

1,295,000đ / 1,850,000đ

Váy đen giả sơ mi thêu túiVáy đen giả sơ mi thêu túi

Váy đen giả sơ mi thêu túi

945,000đ / 1,890,000đ

Áo đen đính đá cổÁo đen đính đá cổ

Áo đen đính đá cổ

425,000đ / 850,000đ

Váy đen thêu hoa cổVáy đen thêu hoa cổ

Váy đen thêu hoa cổ

780,000đ / 1,950,000đ

Váy hồng suông thêu hoaVáy hồng suông thêu hoa

Váy hồng suông thêu hoa

1,183,000đ / 1,690,000đ

Váy đen thêu hoa cổ tàuVáy đen thêu hoa cổ tàu

Váy đen thêu hoa cổ tàu

1,225,000đ / 1,750,000đ

Váy xanh hoa tay bèoVáy xanh hoa tay bèo

Váy xanh hoa tay bèo

1,323,000đ / 1,890,000đ

Váy họa tiết cổ cách điệuVáy họa tiết cổ cách điệu

Váy họa tiết cổ cách điệu

1,505,000đ / 2,150,000đ

Váy hoa phối dập nhănVáy hoa phối dập nhăn

Váy hoa phối dập nhăn

975,000đ / 1,950,000đ

Váy đen thêu hoa sườnVáy đen thêu hoa sườn

Váy đen thêu hoa sườn

676,000đ / 1,690,000đ

Váy xanh suông phối renVáy xanh suông phối ren

Váy xanh suông phối ren

975,000đ / 1,950,000đ

Váy đen thân lửng đính đáVáy đen thân lửng đính đá

Váy đen thân lửng đính đá

1,155,000đ / 1,650,000đ

Váy xanh phủ hoa croptopVáy xanh phủ hoa croptop

Váy xanh phủ hoa croptop

900,000đ / 2,250,000đ

Váy đen xòe đính đáVáy đen xòe đính đá

Váy đen xòe đính đá

487,500đ / 1,950,000đ

Váy xanh thêu hoa cổVáy xanh thêu hoa cổ

Váy xanh thêu hoa cổ

437,500đ / 1,750,000đ

Váy xanh thêu hoa dập nhănVáy xanh thêu hoa dập nhăn

Váy xanh thêu hoa dập nhăn

1,365,000đ / 1,950,000đ

Váy họa tiết bùng eoVáy họa tiết bùng eo

Váy họa tiết bùng eo

740,000đ / 1,850,000đ

Váy xanh phối ren chânVáy xanh phối ren chân

Váy xanh phối ren chân

1,085,000đ / 1,550,000đ

Váy ren xanh thêu hoaVáy ren xanh thêu hoa

Váy ren xanh thêu hoa

1,025,000đ / 2,050,000đ

Váy xanh hoa thêu cổ bẻVáy xanh hoa thêu cổ bẻ

Váy xanh hoa thêu cổ bẻ

975,000đ / 1,950,000đ

Váy hoa phối cách điệuVáy hoa phối cách điệu

Váy hoa phối cách điệu

1,295,000đ / 1,850,000đ

Váy sơ mi xanh thêu hoaVáy sơ mi xanh thêu hoa

Váy sơ mi xanh thêu hoa

1,365,000đ / 1,950,000đ

Váy ôm họa tiết cổ điểnVáy ôm họa tiết cổ điển

Váy ôm họa tiết cổ điển

1,323,000đ / 1,890,000đ

Váy đen thắt nơ thêu hoaVáy đen thắt nơ thêu hoa

Váy đen thắt nơ thêu hoa

875,000đ / 1,750,000đ

Váy hoa peplum cách điệuVáy hoa peplum cách điệu

Váy hoa peplum cách điệu

1,183,000đ / 1,690,000đ

Váy đen thêu hoa cách điệuVáy đen thêu hoa cách điệu

Váy đen thêu hoa cách điệu

1,295,000đ / 1,850,000đ

Váy hoa nâu phối cách điệuVáy hoa nâu phối cách điệu

Váy hoa nâu phối cách điệu

1,295,000đ / 1,850,000đ

Váy xanh thêu hoa tay lửngVáy xanh thêu hoa tay lửng

Váy xanh thêu hoa tay lửng

875,000đ / 1,750,000đ

Váy đen vai chờm thêu hoaVáy đen vai chờm thêu hoa

Váy đen vai chờm thêu hoa

444,500đ / 1,790,000đ

Váy hoa ôm phối sườnVáy hoa ôm phối sườn

Váy hoa ôm phối sườn

1,110,000đ / 1,850,000đ

Váy đen hoa cổ lọVáy đen hoa cổ lọ

Váy đen hoa cổ lọ

1,045,000đ / 2,090,000đ

Váy đen giả sơ mi đính đáVáy đen giả sơ mi đính đá

Váy đen giả sơ mi đính đá

1,290,000đ / 2,150,000đ

Váy hoa xòe sát tayVáy hoa xòe sát tay

Váy hoa xòe sát tay

1,673,000đ / 2,390,000đ

Áo hoa vạt chéo thắt đaiÁo hoa vạt chéo thắt đai

Áo hoa vạt chéo thắt đai

805,000đ / 1,150,000đ

Áo croptop đen phối renÁo croptop đen phối ren

Áo croptop đen phối ren

693,000đ / 990,000đ

Váy ren phủ tà cách điệuVáy ren phủ tà cách điệu

Váy ren phủ tà cách điệu

1,505,000đ / 2,150,000đ